ruotsi

Daghemmet Strandsvalan erbjuder heltidseller deltidsvård beroende på familjens dagvårdsbehov. Det finns grupper för barn under 3 år och för barn över 3 år, för båda språkgrupperna.


Förskoleundervisningen sker på avdelningarna för 3-6 år på respektive modersmål. I daghemmet får barn under skolåldern småbarnsfostran och förskoleundervisning av utbildad personal.

Verksamheten är målinriktad och systematisk och beaktar barnets som individ, dess ålder och olika utvecklingsbehov.

Målet för småbarnsfostran och förskoleundervisningen är att stöda en balanserad fysisk, psykisk och social utveckling hos barnet. Vi betonar en lugn miljö där barnen har möjlighet till en kreativitet och inlärning.

Lek, konst och musik är områden som specifi kt betonas samt den levande tvåspråkigheten.

Kontaktuppgifter

Strandsvalans daghem
Strandgatan 23
65100 Vasa
tel. (06) 357 6441
fax (06) 357 6450
e-post: strandsvalan@netikka.fi

rytmen