suomi-logo

Päivähoitomaksut

Päivähoidosta peritään maksua Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti.

Maksu on kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Laskutus tapahtuu jälkikäteen kuukausittain.

Päivähoitopaikan irtisanominen tai luovuttaminen määräajaksi

Päivähoidon päättyessä on irtisanominen tehtävä kirjallisesti viimeistään 30 kalenteripäivää ennen hoidon päättymistä.

Päiväkotipaikka voidaan myös luovuttaa toisen lapsen käyttöön tietyksi ajaksi, esim. äitiysloman ajaksi. Määräajaksi tehtävästä hoitopaikan luovutuksesta laaditaan etukäteen sopimus päiväkodinjohtajan kanssa. Lisätietoa saatavilla Vaasan kaupungin kotisivuilla www.vaasa.fi -> Lapset nuoret

Tiedote

 

 

 

Yhteystiedot

Rantapääskyn päiväkoti
Rantakatu 23
65100 Vaasa
Puh. (06) 357 6441
Faksi (06) 357 6450
S-posti: strandsvalan@netikka.fi

rytmi1