suomi-logo

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitopaikkoja voi hakea koko vuoden. Esikouluun ilmoittaudutaan ”Ilmoittautuminen esiopetukseen” –lomakkeella, jota on saatavilla päiväkodissa, Kasvatus- ja opetusviraston varhaiskasvatusosastolta sekä myös sähköisessä muodossa internetissä.

Hakuajoista ilmoitetaan päivälehdissä vuoden alussa. Päiväkotien esikouluopetus on osa varhaiskasvatusta, joka alkaa jo lapsen aloittaessa päivähoidossa.

Päiväkotien esikouluopetus on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä opetusta ja kasvatusta. Opetuksen tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna sekä myös lapsen oppimisvalmiuksien tukeminen ja oppimisen ilon kokeminen.

Tiedote

 

 

 

Yhteystiedot

Rantapääskyn päiväkoti
Rantakatu 23
65100 Vaasa
Puh. (06) 357 6441
Faksi (06) 357 6450
S-posti: strandsvalan@netikka.fi

rytmi1