suomi-logo

Rantapääskyn päiväkoti tarjoaa koko -tai osapäivähoitoa perheen tarpeiden mukaan. Päiväkodissa on ryhmät alle 3-vuotiaille ja yli 3-vuotiaille lapsille, kummallekin kieliryhmälle. Esikouluopetus tapahtuu 3-6-vuotiaiden osastoilla kummallakin äidinkielellä. Esikoulu voidaan ainoastaan järjestää jos ryhmässä on vähintään 7 lasta.


Päiväkodissa huolehditaan alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksesta ja esikouluopetuksesta, josta vastaa koulutettu henkilökunta. Toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista ja ottaa huomioon lapsen
iän, yksilöllisyyden ja erilaiset kehitystarpeet.


Varhaiskasvatuksen ja esikouluopetuksen tavoitteena on tukea lapsen tasapainoista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Korostamme rauhallista ympäristöä, jossa lapsilla on mahdollisuus luovuuteen ja oppimiseen. Erityisesti korostamme leikkiä, taidetta ja musiikkia sekä elävää kaksikielisyyttä.

Tiedote

 

 

 

Yhteystiedot

Rantapääskyn päiväkoti
Rantakatu 23
65100 Vaasa
Puh. (06) 357 6441
Faksi (06) 357 6450
S-posti: strandsvalan@netikka.fi

rytmi1